จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา      "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และบำรุงรักษาต้นไม้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน

Visitors: 81,787