โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมอบรม 120 คน

Visitors: 81,787