จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ บ้านกร่าง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณคลองยมราช บ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ

Visitors: 81,787