กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคลฯ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 1330 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานมอบบ้านให้กับ นายณรงค์ มาแจ้ง ตามโครงการ ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล ณ บ้านเลขที่ 6/2 หมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก, ชมรมผู้ใช้แรงงานการไฟฟ้านครหลวง, หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือ โดยร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน และมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งนาย ณรงค์ มาแจ้ง และนางมัณธนา พรหมธานี ภรรยา มีความซาบซึ้งใจ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอขอบคุณหน่วยงานราชการและเอกชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก

Visitors: 46,809