โครงการ “เยี่ยมทหารก่อนเข้ากรมกอง”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 1000 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นายเผ่าพันธ์ ผ่องศรี บ้านป่าแดง ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะบรรจุเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 2 ในปี 2562 เนื่องจากมีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในบ้านไม้และสังกะสี ผุพังและต้องดูแลมารดาที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพัง ประกอบกับต้องเลี้ยงดูบุตรที่ยังเล็กอยู่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดชุดทหารช่างมาสำรวจ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้มีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง และได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสุขภาพประชาชน และชุดช่างตัดผมบนิการประชาชน ในพื้นที่ ตำบลดงประคำฯ พร้อมได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 15 ผืน สิ่งของอุปโภคบริโภค รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 1 คัน ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

Visitors: 87,328