โครงการโรงทานหลวงพ่อพระพุทธชินราช

.....โรงทานหลวงพ่อพระพุทธชินราช จากดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังปรินายก โดยมีพระมหาธิวงศมนุ รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และ กองทัพภาคที่ 3 โดยมณฑลทหารบกที่ 39 มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง, คนชรา, ผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก อำเภอละ 1,000 ชุด รวม 9,000 ชุด
..... โดยในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ทาง พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดกำลังพลร่วมดำเนินการขนย้ายสิ่งของทั้งไปยังพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ พร้อมทั้งได้จัดชุดแพทย์ ชุด 39 โมบาย เดลิเวอรี่ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ และแจกอาหาร พร้อมทั้ง ชุด 39 บาร์เบอร์ เดลิเวอรี่ เข้าตัดผมให้กับคนชรา และจัดรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย..
Visitors: 87,328