พาน้องพลทหารกลับไปเยียมบ้านและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคไว้ให้กับครอบครัว

     วันที่ 6 พ.ค.63 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้มอบหมายให้ พันเอก พิทยา ราชะพริ้ง รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 และ พันเอก สุนทร แหลมหลวง หัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นผู้แทนพา พลทหารในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 39 ที่มีฐานะทางบ้านที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 4 นาย ได่แก่ น้องพลทหาร การุณ นิลรอด, น้องพลทหาร ขวัญ มะโนคำ, น้องพลทหารพันเสาร์ แทนพลกรัง และน้องพลทหาร ธนวัฒน์ มาสีกุก กลับไปเยี่ยมบ้านและครอบครัวของตนเอง
     โดยทางมณฑลทหารบกที่ 39 ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นแก่ครอบครัวของน้องพลทหารทั้ง 4 นาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
     อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความห่วงใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อทหารชั้นผู้น้อย ซึ่งการพาน้องพลทหารมาเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ ช่วยให้น้องพลทหารคลายความกังวลและความคิดถึงได้เป็นอย่างมาก
Visitors: 81,787