มณฑลทหารบกที่ 39 ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพลประจำสัปดาห์

มณฑลทหารบกที่ 39 ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพลประจำสัปดาห์ โดยแยกฝึกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และกำลังพลทหารหญิง

อ่านต่อ...

Visitors: 87,332