ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2563

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2563 ฝึกฝนทักษะทางทหาร เน้นย้ำดูแลกำลังพลเหมือนคนในครอบครัว สร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารใหม่
พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธาน เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2563 ที่ บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ครูผู้ฝึกทหารใหม่ และกำลังพลทหารใหม่เข้าร่วมพิธี
อ่านต่อ...

Visitors: 87,328