Talk of Quality Life

" Talk of Quality Life " ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 "เปิดม่าน" มหกรรมส่งความสุขให้กำลังพลและครอบครัว พบปะพูดคุย เน้นย้ำ!! ความห่วงใย พร้อมดูแลทุกข์สุขสวัสดิการให้ดีขึ้น
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 1800 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 39 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศพบปะพูดคุยให้แก่กำลังพล นายทหาร, นายทหารชั้นประทวน, พนักงานราชการ, ลูกจ้าง, และครอบครัวของมณฑลทหารบกที่ 39 และหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 500 คน ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อ่านต่อ...

Visitors: 87,331