กิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และ พันเอก วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ นายอำเภอบางระกำ, เทศบาลตำบลบางระกำ ทำพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “กองทัพบก ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับ นางสาว วาสนา อยู่ศิริ อายุ 55 ปี เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 177/1 หมู่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


 • DSC_0179.jpg
  เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วย นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จนท.พยาบาลจาก โรงพยา...

 • DSC_0355.jpg
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และ พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ นายอำเภอบางระกำ, เท...

 • DSC_0027.jpg
  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับอำเภอวัดโบสถ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มอบถังเก็บน้ำ ขน...

 • DSC_0318.jpg
  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 0700 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบหมาายให้ พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นผู้แทน แม...

 • 157885.jpg
  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 1000 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นายเผ่าพันธ์ ผ่องศรี บ้านป่าแดง ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จ...

 • DSC_0403.jpg
  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 1300 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบหมาายให้ พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นผู้แทน ร่...

 • 160342.jpg
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 1300 น พลตรีทวีศักดิ์วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพลจิตอาสา และ นักศึกษาวิชา...

 • DSC_0560.JPG
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำควา...

 • DSC_0885.JPG
  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. พันเอก นพดล รอดกลาง รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ" ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า อ.เม...

 • DSC_8350.JPG
  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" ณ ห้องประชุมโรงเร...

 • DSC_0720.JPG
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กำจัดวัชพืชแ...

 • DSC_0740.JPG
  เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 เวลา 16.00 น. พันเอก คณิศร อาสมะ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมพิธีเปิด "การแข่งขันจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว" 7 วัน 7 เส้นทาง ภายใต้โครงการปิดเมืองปั่...

 • DSC_0333.jpg
  เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เวลา 15.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิท...

 • 75446540_1384547845047316_3631946404173185024_o.jpg
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ อำเภอนครไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ มอบถังเก็บน้ำ ขนาด 1...
Visitors: 57,671