กิจกรรม

                                                                             

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 พลตรี นพดล  รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ “เส้นทางสู่โรงเรียนนายสิบทหารบก” ในการรับสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก ประจำปี 2565 ผ่านระบบการสมัครสอบออนไลน์ One Stop Service “คลิกเดียวจบ ครบทุกการสอบ” ณ สถานีวิทยุ F.M.98.25 MHz.

Visitors: 195,054