กิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และ พันเอก วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ นายอำเภอบางระกำ, เทศบาลตำบลบางระกำ ทำพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “กองทัพบก ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับ นางสาว วาสนา อยู่ศิริ อายุ 55 ปี เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 177/1 หมู่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

Visitors: 102,907