หน้าแรก

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ราคากลาง

Visitors: 46,809