ซ่อมแซมบ้านให้กับราษฎร ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2564 พล.ต. นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนครป่าหมาก เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับราษฎร ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ที่เสียหายจากเหตุวาตภัย อ่านต่อ...

Visitors: 195,052