ประชาสัมพันธ์

มณฑลทหารบกที่ 39

ประชาสัมพันธ์ 

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน จำนวน 5 อัตรา 

ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -14 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัครตั้งแต่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0900 - 1600 ณ ห้องแควน้อย 39 มณฑลทหารบกที่ 39 (ในวัน และเวลาราชการ)

ติดต่อสอบถาม กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายเลขโทรศัพท์ 055-245-070 - 9 ต่อ 73418

Visitors: 195,042