ประชาสัมพันธ์

มณฑลทหารบกที่ 39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร (อัตรา พลอาสาสมัคร)
ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เวลา 0700
ติดต่อสอบถาม โทร 055-245070 - 9 ต่อ 73418 กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 39   
Visitors: 46,805