ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขต ของ พล.พัฒนา3 เงิน 1,670,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมบำรุงระบบปะปาของหน่วยในกองทัพบก ของ บชร.3 เงิน 791,000 บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เงิน 11,070,000 บาท

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เงิน 7,140,000 บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ พล.พัฒนา 3 เงิน 749,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง 200 คน ของ พัน.ซบร.23 บชร.3 เงิน 795,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ของ มทบ.39 เงิน 1,250,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ (แผนจัดหาที่ 2) เงิน 12,365,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ (แผนจัดหาที่1) เงิน 7,970,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ บชร.3 จว.พ.ล. เงิน  391,243.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมคลัง สป.5 ของ มทบ.39 เงิน 580,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมบำรุงระบบประปา พล.พัฒนา 3 เงิน 883,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมบำรุงระบบประปา รพศ.4 เงิน 573,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมบำรุงระบบประปา บชร.3 เงิน 1,330,000.-บาท

ประกาศผู้ชนะเสนอประมูลงานปรับปรุงระบบประปาในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เงิน 33,220,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรองสีวะราฯ ของ มทบ.39 เงิน 730,000.-บาท

Visitors: 57,668