ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร

ผู้ที่สอบได้ #ตัวจริง มารายงานตัวที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 39
ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 1000 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียด กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 39
โทร 055-245070 - 9 ต่อ 73418 หรือติดตามทางช่องทาง Facebook : มณฑลทหารบกที่ 39

Visitors: 190,821